Multicultureel Ontmoetingscentrum - Veel gezichten, één hart
MOC Schilderswijk
Veel gezichten, één hart
Home Steun MOC Onderwijs Ontmoeting Ondersteuning Vredesdialoog Nieuws Contact
Heropening MOC - MOC reopened

De versoepeling van maatregelen rondom Corona per 1 juni a.s. biedt het MOC de kans om - onder voorwaarden- een aantal activiteiten weer op te starten.
Per 3 juni worden de taallessen weer opgestart. Dit als eerste stap naar hopelijk verdere versoepelingen. Vanzelfsprekend worden de activiteiten hernomen met inachtneming van de maatregelen van het RIVM. Er mogen maximaal 30 mensen binnen, er wordt aan de deur gepost, bezoekers wordt naar hun gezondheid gevraagd. Binnen geldt anderhalve meter afstand, er hangen bordjes en er zijn routes uitgestippeld en iedereen dient bij binnenkomst zijn/haar handen te ontsmetten. Het protocol is op papier gesteld.
Het MOC zal voor de taallessen in de zomer (langer) open blijven.
De Voedselbank is op donderdag geopend van 12.00 -15.30 uur voor het in ontvangst nemen van een voedselpakket. Mochten er vragen zijn dan kunt u mailen naar info@mocschilderswijk.nl.  

 

In English

Because of the less strict Corona measures, the MOC can - subject to conditions - restart a number of activities on 1 June.
The language lessons will be restarted on 3 June. This is the first step towards hopefully further relaxation. It goes without saying that the activities will be resumed taking into account the measures of the RIVM. A maximum of 30 people will be allowed in, visitors will be asked about their health. Inside there is a one and a half meter distance, there are signs, routes have been mapped out and everyone has to disinfect their hands when entering. The protocol is written down on paper.
The MOC will remain open (longer) for language lessons in the summer.
The Food Bank is open on Thursdays from 12.00 - 15.30 hours to receive a food package. If you have any questions, please send an e-mail to info@mocschilderswijk.nl.   
 

 


 

 


Terugblik open avonden

Het MOC, Stagehuis en de Buurtkamer blikken terug op een waardevolle reeks ontmoetingsavonden met bewoners uit de buurt. Daarmee wilden de organisaties de aanzet geven voor frequentere ontmoetingen en hechtere relaties tussen bewoners, die al dan niet betrokken zijn bij bovengenoemde organisaties. De gedachte is: als je elkaar beter kent, kun en wil je vaak meer voor elkaar betekenen.

 

De ontmoetingsavonden zijn gehouden tijdens de Ramadan. Ze hebben in eerste plaats geleid tot een hechtere band tussen de vrijwilligers van de samenwerkende organisaties. Marokkaanse mannen van de Buurtkamer maakten in het MOC een heerlijke maaltijd. De stagiaires en jongens van het Stagehuis zorgden voor de inrichting en opruiming van de grote zaal. 

Het MOC faciliteerde deze activiteit. Stichting Mara hielp daarbij onze krachten te bundelen en dacht mee over de inhoudelijke vormgeving. De Gemeente Den Haag gaf advies en maakte financieel de bijeenkomsten mogelijk. 

 

Ook buurtbewoners bezochten (onder andere op uitnodiging van de vrijwilligers) de avonden. De aanwezigen, gemiddeld zestig per avond, deelden verhalen over het wonen in de Schilderswijk, waarom je geloof zo belangrijk voor je is en nog veel meer. De sfeer was vrolijk. 

 

 

De ontmoetingsavonden bewezen dat het waardevol is om een impuls te geven aan nieuwe kennismakingen tussen buurtbewoners met gevarieerde leeftijden en culturele achtergronden. Daarom houden het MOC, de Buurtkamer en het Stagehuis vanaf oktober op twee vrijdagavonden per maand een ontmoetingsbijeenkomst. Meer informatie hierover volgt later op deze website en op de Facebookpagina: klik hier.  

 Wie zijn wij ?

Het Multicultureel Ontmoetingscentrum (MOC) wil bezoekers ontwikkelen, ondersteunen en verbinden. We inspireren elkaar met onze verschillende culturele achtergronden en leeftijden. Ons motto:  “veel gezichten, één hart”.


Karakteristiek voor het MOC is de actieve en organisatiebrede inzet van vrijwilligers die de ziel en de brandstof van de organisatie vormen en actief zijn op bestuurlijk, leidinggevend en uitvoerend niveau.

 

Het MOC is in 2007 opgezet vanuit de Heilig Hartkerk, onderdeel van de Willibrordparochie in Den Haag. Nog steeds inspireert het katholiek sociaal denken het beleid en de activiteitendoelen. Het MOC is actief in de Schilderswijk, Transvaal en Stationsbuurt.

 


 

GEZOCHT: Taal-vrijwilligers 

We zoeken vrijwilligers die leergierige migranten en multiculturele Nederlanders willen helpen om hun Nederlands te verbeteren. Wie versterkt ons enthousiaste docententeam?

 

Handig om te weten:

- Onderwijservaring is niet vereist. Ondersteuning wordt gefaciliteerd met persoonlijke begeleiding, workshops en cursussen, rekening houdend met je agenda.
- We zijn een soort Verenigde Naties. Onze cursisten komen uit alle continenten. De nadruk ligt op het aanleren van basale spreek-, lees-,-schrijf- en luistervaardigheden. Zodat je een gesprek met je buurman kunt aanknopen, weet dat je bij de dokter kunt zeggen, en op de hoogte komt van belangrijke Nederlandse tradities.  
- Er wordt gewerkt met een boek. Dat geeft jezelf en de cursisten houvast. Daarnaast mag je volop aandacht schenken aan zelfgekozen onderwerpen die cursisten belangrijk vinden of met Nederland te maken hebben. Het tempo en de inhoud stem je zoveel mogelijk af op de cursisten.  
- Gevraagd wordt om vrijwilligerswerk voor twee uur per week, naar keuze op maandag of woensdag tussen 19:00 en 21:00 uur. (Met pauzes tussendoor). Ben je liever invalskracht? Dan zoeken we jou ook!
- Een onkostenvergoeding is verkrijgbaar.
- In het kader van buitenschools leren kunnen vrijwilligers soms mee op excursie naar musea en andere leerplaatsen.
- Kom je eens kijken in de les? Of heb je andere vragen? Neem contact op met Maria,  06-25 36 00 22/ onderwijs@mocschilderswijk.nl.

 


 


Top