Skip to content

Bestuur

Het Multicultureel Ontmoetingscentrum (MOC) Schilderswijk is als activiteit in 1997 voortgekomen uit de RK Willibrordparochie. Inmiddels is het een onafhankelijke organisatie in de vorm van de Dr. Ariënsstichting, die wordt geleid door een onbezoldigd bestuur.

Het bestuur van de Dr. Ariënsstichting bestaat uit:

  • Rudolph Ensing (voorzitter)
  • Hans van den Heuvel (vicevoorzitter)
  • Bernard Koeckhoven (penningmeester)
  • Monique Meeussen (secretaris)
  • Jan Franssen (huisvesting)

De Dr. Ariënsstichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daarmee heeft de schenker van een gift aan het MOC de mogelijkheid om gebruik te maken van bepaalde belastingvoordelen.

Voor meer informatie: info@mocschilderswijk.nl

Multicultureel Ontmoetingscentrum
Veel gezichten, één hart

Back To Top