Skip to content

Update Nederlandse les MOC

MOC Multicultureel Ontmoetings Centrum Schilderswijk

We starten vanaf maandag 15 maart weer met de Nederlandse les op maandag en woensdagavond. Als je al Nederlandse les volgt op het MOC wordt je benaderd voor de les door onze onderwijs coördinator via mail of app.

Aangezien de avondklok per 31 maart a.s.  naar 22.00 uur gaat wordt er vanaf deze datum gewoon weer les gegeven van 19.00 tot 21.00 uur. Dus maandag 29 maart a.s. is er nog les van 19.00 tot 20.15 uur

Alle huidige maatregelen binnen het onderwijs blijven onverminderd van kracht. Handen ontsmetten bij binnenkomst, 1,5 meter afstand houden tot elkaar, verplicht dragen van een mondkapje bij binnenkomst en vertrek etc.

 

Multicultureel Ontmoetingscentrum
Veel gezichten, één hart

Back To Top