Skip to content

Update Corona maatregelen MOC Schilderswijk

MOC Multicultureel Ontmoetings Centrum Schilderswijk

Beste bezoeker van het MOC,

Vanwege wederom een verlenging van de Lock down door de Rijksoverheid blijft het MOC gesloten voor onze activiteiten t/m 14 Maart  2021

Gelukkig is er wel enige versoepeling voor het onderwijs en kunnen we vanaf maandag 15 maart weer starten met de Nederlandse les op maandag en woensdagavond. Als je al Nederlandse les volgt op het MOC wordt je benaderd voor de les door onze onderwijs coördinator via mail of app.

Aanvang: 19.00 uur. Eindtijd van de lessen is afhankelijk van het wel of niet doorgaan van de avondklok

Alle huidige maatregelen binnen het onderwijs blijven onverminderd van kracht. Handen ontsmetten bij binnenkomst, 1,5 meter afstand houden tot elkaar, verplicht dragen van een mondkapje bij binnenkomst en vertrek etc.

De Voedselbank is wel geopend op donderdag van 12.00 -15.30 uur, maar alleen voor het in ontvangst nemen van een voedselpakket.

 

Mochten er vragen zijn dan kunt u mailen naar info@mocschilderswijk.nl

of bel 070-7371356  

 

Dank voor uw begrip!

Team MOC

Multicultureel Ontmoetingscentrum
Veel gezichten, één hart

Back To Top