Skip to content

Start Nederlandse les MOC

MOC Multicultureel Ontmoetings Centrum Schilderswijk

Beste leerlingen van de Nederlandse les op het MOC,

We starten vanaf maandag 15 maart weer met de Nederlandse les op maandag en woensdagavond. Als je al Nederlandse les volgt op het MOC wordt je benaderd voor de les door onze onderwijs coördinator via mail of app.

Aanvang: 19.00 uur. Eindtijd ivm de avondklok 20.15 uur. (Er is geen koffie/thee pauze)

Alle huidige maatregelen binnen het onderwijs blijven onverminderd van kracht. Handen ontsmetten bij binnenkomst, 1,5 meter afstand houden tot elkaar, verplicht dragen van een mondkapje bij binnenkomst en vertrek etc.

Multicultureel Ontmoetingscentrum
Veel gezichten, één hart

Back To Top