Skip to content

MOC gaat sluiten

MOC Multicultural Meeting Center Schilderswijk

HET MOC GAAT SLUITEN

 

HET BISDOM ROTTERDAM HEEFT OM BOUWTECHNISCHE EN FINANCIËLE REDENEN, ALS EIGENAAR VAN HET GEBOUW WAARIN HET MOC IS GEVESTIGD, MOETEN BESLUITEN HET PAND TE VERKOPEN EN DAT IS DE REDEN WAAROM HET MOC AAN HET EIND VAN DIT KALENDERJAAR ZAL OPHOUDEN TE BESTAAN.

 

VANUIT HET KATHOLIEK SOCIAAL DENKEN HEEFT HET MOC RUIM VIJFTIEN JAAR VEEL KUNNEN EN MOGEN BETEKENEN VOOR MENSEN INDIVIDUEEL EN OOK VOOR DE GEMEENSCHAP VAN DE SCHILDERSWIJK ALS GEHEEL. MENSEN HEBBEN ELKAAR KUNNEN ONTMOETEN EN ELKAAR KUNNEN LEREN KENNEN, ZICH KUNNEN ONTWIKKELEN, MET ELKAAR KUNNEN SAMENWERKEN EN ELKAARS GELOOF EN CULTUUR KUNNEN LEREN KENNEN EN RESPECTEREN.

 

ALS BESTUUR VAN DE DR. ARIËNSSTICHING DANKEN WIJ EENIEDER DIE HIERAAN OP WELKE MANIER DAN OOK HEEFT BIJGEDRAGEN: ONZE MEDEWERKERS, ALLE VRIJWILLIGERS, ONZE SPONSOREN, ANDERE INSTANTIES, DE HUURDERS EN UITERAARD OOK ALLE BEZOEKERS. WIJ BETREUREN DAT HET MOC GAAT OPHOUDEN TE BESTAAN, MAAR ZONDER GEBOUW EN ZONDER FINANCIËLE MIDDELEN VOOR EEN ALTERNATIEF IS EEN VOORTZETTING NIET MOGELIJK.

 

DE ACTIVITEITEN ALS ZODANIG ECHTER GAAN WEL DOOR EN DAT IS HET GOEDE NIEUWS. ER IS OVERLEG MET ANDERE INSTANTIES EN HET ZIET ERNAAR UIT DAT IN IEDER GEVAL DE MEESTE ACTIVITEITEN OP ANDERE LOCATIES DOORGANG ZULLEN KUNNEN VINDEN. ER WORDT ALLES AAN GEDAAN DOOR ONZE MEDEWERKERS EN ONZE PARTNERORGANISTIE MARA, IN SAMENSPRAAK MET ONZE VRIJWILLIGERS, OM ZOVEEL MOGELIJK CONTINUÏTEIT IN HET AANBOD TE WAARBORGEN ZODAT ZO WEINIG MOGELIJK MENSEN ZULLEN WORDEN GEDUPEERD.

 

WIJ ALS BESTUUR WERKEN HIERBIJ ZOALS GEWOONLIJK INTENSIEF SAMEN MET DE HEER ARJAN KLEIN, DE DIRECTEUR VAN MARA. ONZE BEHEERDER, DE HEER RUUD WIEGANT, SPEELT BIJ DE OVERGANG EN OVERDRACHT VAN DE ACTIVITEITEN EEN CENTRALE ROL, SAMEN MET DE HEER RON VAN LEEUWEN VAN MARA. BEIDEN BLIJVEN IN DIENST TOT HET EIND VAN DIT KALENDERJAAR ZODAT EEN EN ANDER IN ALLE OPZICHTEN SOEPEL ZAL KUNNEN VERLOPEN.

 

HET PAND ECHTER MOET OP 15 OKTOBER 2024 LEEG WORDEN OPGELEVERD EN DAT BETEKENT DAT ALLE ACTIVITEITEN DAN OOK UITERLIJK OP DIE DATUM ELDERS MOETEN ZIJN ONDERGEBRACHT EN DAT DE INVENTARIS DAN EEN ANDERE BESTEMMING MOET HEBBEN GEKREGEN.

 

WIJ HOPEN BIJ DIT ALLES OP BEGRIP EN MEDEWERKING VAN ALLE BETROKKENEN, ZODAT DE ACTIVITEITEN VAN HET MOC OP EEN GOEDE MANIER KUNNEN WORDEN AFGEROND EN OP ANDERE LOCATIES KUNNEN WORDEN OPGEBOUWD EN VOORTGEZET. WELKE LOCATIES DAT ZIJN ZAL IN EERSTE INSTANTIE INTERN WORDEN GECOMMUNICEERD EN IN EEN LATER STADIUM OOK OP DEZE WEBSITE WORDEN GEPUBLICEERD.

 

EEN AFSCHEIDSRECEPTIE ZAL WORDEN GEORGANISEERD OP VRIJDAG 6 SEPTEMBER AANSTAANDE VANAF 15.30 UUR. DE OFFICIËLE UITNODIGING DAARVOOR ZAL VOLGEN, MAAR DE DATUM MAKEN WE ALVAST BEKEND, IN DE HOOP ZOVEEL MOGELIJK MENSEN DAN TE KUNNEN ONTMOETEN EN BEDANKEN EN OM SAMEN TE KUNNEN TOASTEN OP HET MOC ZOALS HET WAS EN OP DE NIEUWE MOGELIJKHEDEN DIE ZULLEN ONTSTAAN.

 

NAMENS HET BESTUUR VAN DE DR. ARIËNSSTICHTING,

 

RUDOLPH ENSING, VOORZITTER.

 

Multicultureel Ontmoetingscentrum
Veel gezichten, één hart

Back To Top