Ga naar hoofdinhoud

Vacature MOC Schilderswijk

MOC Multicultureel Ontmoetings Centrum Schilderswijk

Vrijwilliger spreekuur en administratieve ondersteuning

We zoeken een vrijwilliger die mensen verder helpt als ze vastlopen met brieven, regels of voorzieningen. Soms gaat het om vertalen of uitleggen of om de juiste weg te wijzen. Soms gaat het over een opstapeling van problemen. Altijd gaat het om aandacht en betrokkenheid.
Natuurlijk kunnen we niet alles oplossen, maar we proberen er wel te zijn voor de mensen die met een vraag komen. In gezamenlijkheid bekijken we wat voor deze persoon het beste werkt.

Je bent op regelmatige basis (wekelijks of tweewekelijks) drie uur beschikbaar om mee te helpen met het spreekuur. Je doet dit met andere vrijwilligers. Er is alle ruimte om je eigen ideeën in te brengen. Als je kennis en ervaring hebt met zaken rondom Werk en inkomen of WMO is dat prachtig. Noodzakelijk is het niet, als je bereid bent hierover te leren. Mensen die kennis hebben van regelingen die ouderen aangaan, worden nadrukkelijk uitgenodigd te reageren.

Het MOC is een inloophuis in de Haagse Schilderswijk, waarin de mens centraal staat. We helpen waar nodig, we werken graag samen en we geven en vragen verantwoordelijkheid. Ieder mens heeft talenten en kan een belangrijke bijdrage leveren aan het goede samenleven. Daar zetten wij op in!

Je werkt in een prettige en veilige omgeving met leuke collega’s. Er zijn zo’n 40 vrijwilligers actief in verschillende projecten. Van taallessen tot Voedselbank, van crea-café tot koken met kinderen. Het MOC heeft een grote zaal tot zijn beschikking, een grote keuken en diverse kleinere ruimtes, zodat we allerlei activiteiten kunnen organiseren.

Als je interesse hebt of je wilt eens nader kennis maken, neem contact op met Ruud Wiegant
via telefoon  070-7371356 of E: activiteiten@mocschilderswijk.nl. Ook kun je een kijkje nemen op onze website: www.mocschilderswijk.nl. Van harte welkom!

Multicultureel Ontmoetingscentrum
Veel gezichten, één hart

Back To Top