Multicultureel Ontmoetingscentrum - Veel gezichten, één hart
MOC Schilderswijk
Veel gezichten, één hart
Home Steun MOC Onderwijs Ontmoeting Ondersteuning Vredesdialoog Nieuws Contact
Activiteiten Wijk en Vrede

In 2015 en 2016 hield het MOC geregeld 'vredesdialogen'. Representanten van verschillende levensbeschouwelijke stromingen, nodigden hun achterbannen uit om gesprekken bij te wonen over actuele onderwerpen. Er is bijvoorbeeld uitewisseld over vrijheid, opvoeding, emancipatie, werkloosheid, politiek en zingeving. 

De dialogen stimuleerden begrip, gaven inspiratie en verminderden vooroordelen tussen stadsbewoners. Onverwachts hebben de ontmoetingen tot nieuwe kenniskringen en zelfs vriendschappen geleid. Daardoor zijn stadsbewoners elkaar gaan helpen. Enerzijds vanuit buurtorganisaties, bij het organiseren van gemeenschappelijke activiteiten. Anderzijds zijn helpende handen naar elkaar uitgestoken bij schuldhulp, solliciteren, administratie, enzovoorts.

 

Programma 2018

In 2018 wordt een nieuw activiteitenprogramma rondom vrede ontwikkeld.  

Kerndoel van de activiteiten is: ruimte creëren voor bezinning. Met name jongvolwassenen hebben grote behoefte aan zingeving van relaties, werk en vrije tijd. Voorbeelden van nieuwe activiteiten:

 

Dialogen geven de mogelijkheid om onderbuikgevoelens uit te spreken en vooroordelen te verminderen. Hiertoe komen bezoekers met gevarieerde achtergronden bij elkaar in het MOC. Bijeenkomsten over diversiteit, polarisatie, aanslagen, islamofobie, jodenhaat zijn er volgens gemeente en buurtwerkers te weinig, het publiek beperkt zich vaak tot de subcultuur van het ontmoetingshuis en zaaltjes van ontmoetingshuizen bieden weinig ruimte.

Feesten bevorderen verbondenheid op een speelse en laagdrempelige manier.

Workshops (culinair, sport en kunst) faciliteren samenwerking tussen doelgroepen en dat schept een band.

 

In het voorjaar van 2018 wordt verkend op het MOC 'open dag' kan worden voor bovenstaande activiteiten. 

 

Informatie, meedoen, komen? 

Wie meer informatie wil of wil meedoen, kan contact opnemen met Ruud Wiegant. Tel. 06 25 39 63 32 of e-mail activiteiten@mocschilderswijk.nl. 

 

 

 

 

 


Top