Multicultureel Ontmoetingscentrum - Veel gezichten, één hart
MOC Schilderswijk
Veel gezichten, één hart
Home Steun MOC Onderwijs Ontmoeting Ondersteuning Vredesdialoog Nieuws Contact
Uw Testament

Geef een toekomst door
Heeft u er wel eens over nagedacht wat er met uw geld gebeurt als u er zelf niet meer bent? Na uw overlijden kunt u ervoor zorgen dat kansarmen in de Schilderswijk vooruit komen.
Met een testament zorgt u ervoor dat na uw dood duidelijk is wat er met uw nalatenschap moet gebeuren: gaat het naar familie of andere personen of organisaties die u lief zijn? U kunt het zelf bepalen, met uitzondering van de legitieme portie, het minimumdeel waarop uw eventuele kinderen recht hebben.

Uw testament
Een testament is een notariële akte waarin u vastlegt wat er met uw geld en goederen moet gebeuren na uw overlijden. U kunt uw wensen voor de uitvaart opnemen in uw testament en een executeur benoemen, die erop toeziet dat uw laatste wil wordt uitgevoerd.

Er zijn verschillende manieren om het MOC op te nemen in uw testament:

Door het MOC op te nemen in uw testament kunt u een betere toekomst doorgeven aan kansarmen in Den Haag, ook als u er zelf niet meer bent.

Over een schenking aan MOC is geen successierecht verschuldigd. Alles wat u nalaat komt ten goede aan de projecten.

MOC investeert uw schenking dan het vooruit helpen van kansarmen in Den Haag, door onderwijs, ontmoeting en ondersteuning.

Indien u hierover meer informatie wilt ontvangen, neem dan contact op met Marie-Anne van Erp: telefoon 06 51 75 65 65 of e-mail marie.anne@mocschilderswijk.nl.


Top