Multicultureel Ontmoetingscentrum - Veel gezichten, één hart
MOC Schilderswijk
Veel gezichten, één hart
Home Steun MOC Onderwijs Ontmoeting Ondersteuning Vredesdialoog Nieuws Contact
ANBI, Schenkingen en Belastingaftrek

Incidentele giften van vrienden van het MOC zijn uiteraard ook altijd welkom.
Stort uw bijdrage op NL93INGB 00 02 31 58 70 t.n.v. Dr. Ariënsstichting.

U kunt uw gift ook via een éénmalige machtiging storten.
Lees meer over deze incidentele bijdragen via de link 'Vrienden'.

ANBI gegevens van MOC Schilderswijk kunt u inzien via de link: ANBI Status

Steun MOC - Schenkingen en Belastingaftrek
Het MOC heeft een zogenoemde ANBI-status. Dit betekent dat u giften aan het MOC kunt aftrekken van de belasting. De fiscus betaalt dan als het ware mee aan uw steun aan kanslozen in Den Haag. Zonder dat het u meer kost, kunt u meer doen voor bezoekers van het MOC.
Het fiscale voordeel hangt af van uw inkomen en van de daarbij horende belastingschijf. Hoeveel de belastingdienst meebetaalt aan de schenking, is afhankelijk van uw verzamelinkomen.

Voordeel voor u als donateur
Uw donaties aan MOC zijn volledig aftrekbaar, als dit is vastgelegd in een notariële akte. Met een schenking bij notariële akte investeert u structureel in het werk van het MOC. Het MOC krijgt meer zekerheid over haar inkomsten en u krijgt geld terug van de belasting.

Periodieke schenking
Een schenking die is vastgelegd in een notariële akte is een overeenkomst die wordt opgesteld door bij de notaris. Deze vorm van doneren wordt ook wel periodieke schenking, periodiek notarieel schenken of lijfrenteschenking genoemd. De periodieke schenking is een verplichting om gedurende minimaal vijf jaar (of meer) een vast bedrag te schenken aan het MOC. De schenking gaat in nadat de akte bij de notaris is gepasseerd. Een periodieke schenking is vooral aan te raden wanneer uw giften opgeteld hoger zijn dan tien procent van uw verzamelinkomen. Bedragen uw giften tussen één en tien procent, dan komt u altijd voor belastingteruggaaf in aanmerking. Giften boven de tien procent komen alleen met een schenking vastgelegd bij de notaris in aanmerking voor belastingaftrek. Een extra voordeel van een periodieke schenking is bovendien dat er geen drempel van één procent geldt.

Akte opmaken
De hoogte van het bedrag en de looptijd van de akte bepaalt u zelf (looptijd minimaal 5 jaar). U laat dit vastleggen in de notariële akte. Het MOC werkt samen met Schenkservice. Tegen gereduceerde kosten kunt u daar de akte op laten maken. Wanneer u ervoor kiest de aktekosten in de schenking mee te nemen, zijn ook deze fiscaal aftrekbaar. Het is ook mogelijk de schenking bij uw eigen notaris te regelen.

Bestemming schenking
Het is gebruikelijk uw schenking te bestemmen voor het totale werk van het MOC. De donatie wordt dan verdeeld over de diverse werkgebieden van het MOC.

Het laten opmaken van een schenkingsakte kunt u door het MOC laten regelen.
Het MOC kiest voor deze werkwijze omdat hierdoor geld bespaard wordt hetgeen weer ten goede komt aan kansarmen in Den Haag.
Het aanvraagformulier voor het laten opmaken van de akte kunt u per e-mail aanvragen. Stuur uw e-mail naar Marie-Anne van Erp ( marie.anne@mocschilderswijk.nl ).
U kunt natuurlijk ook telefonisch contact met haar opnemen: 06 51 75 65 65

 


Top