Multicultureel Ontmoetingscentrum - Veel gezichten, één hart
MOC Schilderswijk
Veel gezichten, één hart
Home Steun MOC Onderwijs Ontmoeting Ondersteuning Vredesdialoog Nieuws Contact
Nieuws
+
Oneness in Diversity - 28 maart 2017

 

 

ONENESS IN DIVERSITY           –            ‘Walk of Hope’

(EENHEID IN VERSCHEIDENHEID)                                 Maart 2017  -  17:30-21:30

SAVE THE DATE

 

Op dinsdag 28 maart zal een speciale muzikale en spirituele interreligieuze avond plaatsvinden in Theater De Vaillant rond het thema:

‘ONENESS IN DIVERSITY’ ( ‘EENHEID IN VERSCHEIDENHEID ’).

 

Deze avond zal gezamenlijk worden georganiseerd door MOC Schilderswijk, de WALK OF HOPE en Theater De Vaillant.

 

U bent van harte welkom om deel te nemen en deze bijeenkomst tot een succesvol forum voor open en oprechte uitwisseling te maken.

Reserveer uw plaats voor ‘Oneness in Diversity’ in theater De Vaillant op 28 maart via de website www.devaillant.nl  of  De Vaillant - Reserveer

 

Meer info kunt u lezen in de pdf-file:  Oneness in Diversity  ( Nederlands en English )

 

Met hartelijke groet,

Marie-Anne Van Erp - Directeur MOC Schilderswijk

Yousser Chaâbane Lejmi - Coordinator Walk of Hope Europe

Harrie van de Louw - Directeur theater De Vaillant

 

+
Maatschappelijk & Politiek debat - 1 feb 2017

   Uitnodiging

   Maatschappelijk &

   Politiek debat
   1 feb 2017

 

   Zie ook de Flyer (pdf)


Op woensdag 1 februari 2017 nodigen MOC Schilderswijk en armoedeplatform 'Delen Achter De Duinen' u uit om deel te nemen aan een maaltijd en een maatschappelijk & politiek debat.

 

Aanleiding vormen de landelijke verkiezingen op 15 maart.

Lopen de spanningen nu echt op of is dat maar schijn? Hebben we niets meer voor elkaar over of valt dat wel mee?
Gaat u stemmen? Ja toch, of heeft u gegronde redenen om dat niet te doen?

 

U bent welkom van 18:00 tot 19:30 uur voor een maaltijd. Daarna is het debat met elkaar en de aanwezige politici en journalist tussen 20:00 en 22:00 uur.

 

Meer informatie en de diverse stellingen in het debat kunt u lezen in de uitnodiging. (*.pdf)

 

+
Uitnodiging Vredesdialoog - 6 december 2016

Beste vrienden van het MOC,

 

Met veel genoegen nodigen we u uit voor de vredesdialoog in december. De dialogen gaan voortaan over gevarieerde onderwerpen.

 

De komende avond komt de heer Nazir vertellen over engelen in de Islam. En over spiritualisme.
Omar el Ouamari geeft met zijn engelenstem een voorproefje op het muziekfestival Sacred Songs dat in december plaatsvindt. Meer informatie: www.zuiderstrandtheater.nl/sacredsongs

 

U bent welkom op dinsdag 6 december, 20 uur (inloop vanaf 19:30 uur).

MOC, Teniersstraat 17.

Het MOC is goed bereikbaar met tram 6, uitstappen bij halte ‘De Houtzagerij’.

 

U kunt desgewenst al om 18 uur aanschuiven voor een gezellig tweegangendiner in ons restaurant ‘de Tenierstafel’. Slechts € 6.
Opgave per mail (secretariaat.moc@gmail.com) of sms (0651 75 65 65).

 

Met vriendelijke groet,

Marie-Anne van Erp directeur MOC Schilderswijk

 

Lees meer in de uitnodiging (pdf formaat) of bij Vredesdialoog

 

 

+
Politiek debat dinsdag 8 nov 2016

 

Betreft: Politiek debat op 8 november

 

L.S.


Graag nodigen we u uit om op dinsdag 8 november aanwezig te zijn in het MOC voor het deelnemen aan een politiek debat.
Het thema van het debat is '( Haagse ) werkgelegenheid'.
De focus zal liggen op het gebrek aan werkgelegenheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt.  Een belangrijk thema en extra actueel door de komende verkiezingen van volgend jaar.

 

Oud-wethouder en Schilderswijker Bert van Alphen is de avondvoorzitter. Verschillende politieke partijen zijn uitgenodigd, alle ingrediënten dus voor een interessante avond.

 

Voorafgaand aan het debat kunt u komen eten in ons restaurant ‘de TeniersTafel’. We gaan om 18.00 aan tafel. Voor € 6,- serveren we u twee gangen. Reserveren is gewenst via mail secretariaat.moc@gmail.com of via het sturen van een sms naar 06 51 75 65 65
 

Het debat begint om 20.00 uur


Het adres is MOC, Teniersstraat 17 in de Schilderswijk.
Het MOC is makkelijk te bereiken met tram 6, uitstappen bij de Houtzagerij.


U bent van harte welkom!

Met vriendelijke groet,

 

Marie-Anne van Erp

Directeur MOC Schilderswijk

 


Download bovenstaande tekst in pdf formaat 

+
Stellingen politiek debat op 8 nov 2016

Stellingen MOC politiek debat werkgelegenheid op 8 november

 

Stelling 1 -  werkgelegenheid ouderen

Het kabinetsbeleid is er op gericht ouderen langer te laten doorwerken. Dit beleid is contrair met  het waargenomen patroon dat oudere werklozen een lage kans op werkhervatting hebben. Zonder wijziging van deze arbeidsmarktsituatie zullen ouderen niet langer doorwerken maar een langere periode in de WW/bijstand zitten voorafgaand aan hun pensionering. Ergo dit kabinetsbeleid leidt niet tot besparing in sociale lasten alleen tot een verschuiving (van AOW uitkering naar WW/bijstand uitkering) en verdere stigmatisering van ouderen.

 

Stelling 2 -  anoniem solliciteren

De werkvloer bij bedrijven en overheidsinstellingen moet veel meer een afspiegeling zijn van de Nederlandse multiculturele maatschappij. In de maanden januari tot en met juni van dit jaar deed o.a. de gemeente Den Haag een proef met anoniem solliciteren ter voorkoming van discriminatie op basis van culturele achtergrond.

  1. Anoniem solliciteren is niet relevant voor bestrijding van discriminatie op de arbeidsmarkt omdat een eventuele discriminatie hiermee alleen maar naar een later tijdstip wordt verschoven, bijvoorbeeld naar het kennismakingsgesprek.
     
  2. Allochtone of oudere werkzoekenden maken veel meer kans wanneer zij eenmaal face-to-face contact hebben met een werkgever. Anoniem solliciteren is zeker deel van de oplossing.

 

Stelling 3 -  werkgelegenheid onderkant arbeidsmarkt

In 2015 is circa 20 procent van de allochtone jeugd van 15-25 jaar op zoek naar een baan. Onder de autochtone jeugd is dit percentage lager, namelijk bijna 9 procent. Daarbij grijpen laagopgeleide autochtone en allochtone jongeren vaak mis bij het zoeken naar een baan. Ze raken gefrustreerd, ze gaan niet meer naar school, hebben geen baan, geen of lage uitkering. Er ligt het gevaar op de loer dat ze onzichtbaar worden. De overheid zal veel energie en geld moeten steken in het creëren van banen aan de onderkant van de arbeidsmarkt anders zal de rekening die de maatschappij betaalt voor deze onzichtbare jongeren nog veel hoger zijn dan de kosten voor het creëren van deze banen.
 


Download deze stellingen in pdf formaat


 

+
Vredesfeest 2016 - 25 september

 

 

     Vredesfeest  2016

     VREDE VERBINDT

 

 

 

ZONDAG 25 SEPTEMBER

13.00 tot 16.00 uur

 

Teniersstraat 15, Den Haag

Betaald parkeren. Goed bereikbaar met tram 6, halte Vaillantlaan.

 

Vier met ons het Vredesfeest, een spetterende dag aan het einde van de Haagse Vredesweek. Er zijn optredens met muziek, zang, dans en sprekers.  En leuke activiteiten voor kinderen.

 

Kerken, moskeeën, tempels en andere religieuze en  maatschappelijke organisaties bouwen het feest samen, voor iedereen.

 

Lees meer in het programma: Vredesfeest 2016 ( *.pdf )

of op de website van PAX of PAX-vredesweek

 

 

 

+
Welkom in ons Restaurant: 'De TeniersTafel'

Schuif aan aan/in 'De TeniersTafel'. Lekkere, gezonde, vegetarische maaltijd voor €6,-   ( 65+-ers, ooievaarspashouders en studenten slechts €3,50 )

Teniersstraat 17

 

Reserveren:

via mail  secretariaat.moc@gmail.com

of sms naar 06 51 75 65 65

of via Facebook https://www.facebook.com/MOCDENHAAG


Nieuws Archief
+
Politiek Debat: Oekraïne & de EU - 5 april

Op 6 april aanstaande is er een referendum over de samenwerkingsovereenkomst tussen Oekraïne en de Europese Unie.

U dient voor of tegen de wet te stemmen die deze samenwerkings-overeenkomst mogelijk maakt voor Nederland.

 

Er zijn voor- en tegenstanders van de samenwerkingsovereenkomst met heel verschillende argumenten. Om bij te dragen aan de discussie zal het politieke debat dat op 5 april wordt gehouden in het MOC over deze kwestie gaan. Voorafgaand aan het debat zal een deskundige de argumenten van voor- en tegenstanders toelichten.

 

U bent van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomst.

 

Noteer de avond van 5 april alvast in uw agenda.
We beginnen om 19:30.

 

Binnenkort ontvangt u meer informatie.

 

Met vriendelijke groet,

Mede namens bestuur en vrijwilligers,

Marie-Anne van Erp Directeur MOC Schilderswijk

+
Uitnodiging Vredesdialoog - 19 april 2016

Graag nodigen we u uit voor de volgende interreligieuze vredesdialoog.

 

Dinsdag 19 april om 19:30 uur

in het MOC Schilderswijk, Teniersstraat 17

 

Sprekers zijn dan representanten van de soefi's en de moslims.

 

Hoe kijken moslims aan tegen Jezus en Maria?
Wat doen Haagse soefies in hun dagelijks leven?
Een moslim (Umar Harif) en twee soefies van de Soefie Beweging in Den Haag (Mona Carels & Geert Rooijackers) vertellen over hun geloofsleven.

Aansluitend is er ruimte voor het stellen van vragen.

 

U bent weer van harte welkom!

 

U kunt (facultatief) al om 18:00 uur aanschuiven voor een tweegangendiner in ons restaurant 'de Tenierstafel'. Reserveer een plekje door een mail naar secretariaat.moc@gmail.com of een sms naar 06 51 75 65 65.

Het wordt op prijs gesteld als u laat weten of u naar de dialoog komt.

 

Het MOC is goed bereikbaar met tram 6, uitstappen bij halte ‘De Houtzagerij’.

+
De vredesdialoog van 31 mei gaat niet door

-----------------------------------------------------------------------------------

De vredesdialoog van dinsdag 31 mei gaat niet door

-----------------------------------------------------------------------------------

 

Beste mensen,


Helaas krijgen we net te horen dat onze inleider Umar Arif ziek is geworden.
We wensen hem beterschap toe. Het gevolg is wel dat de bijeenkomst van a.s. dinsdag 31 mei wordt gecancelled (inclusief de maaltijd).
We hopen erop dat Umar in de nabije toekomst alsnog zijn verhaal kan komen doen.
 

Met vriendelijke groet,
 

Marie-Anne van Erp
Directeur MOC

+
26 september - Vredesfeest - Vrede Verbindt

Beste mensen,

 

Net als vorig jaar organiseren we weer een vredesfeest in het MOC. Het 2015 thema van de vredesweek is ' Vrede Verbindt '. Een thema dat we van harte omarmen.

 

Ook dit jaar hopen we er weer een mooi feest van te maken. Net als vorig jaar verlenen  verschillende geloofsgemeenschappen hun medewerking. Verbinding bij uitstek dus. We kunnen weer luisteren naar een aantal optredens ( zang, muziek, dans en poëzie ). Ook zijn er een aantal informatietafels waar je uitleg kan krijgen over verschillende godsdienstige stromingen. Na de optredens zijn er hapjes en drankjes. Het wordt op prijs gesteld als je een versnapering mee wilt brengen vanuit je eigen culturele traditie.

 

Dus komt allen op zaterdag 26 september a.s. naar het MOC, Teniersstraat 15.

 

De inloop is vanaf 12.30. Vanaf dat moment speelt de groep ‘Shri Harie Bhajan Ramayan Samaaj’.  Rond 16.00 is het feest afgelopen.  Jullie zijn van harte welkom!

 

Scholen en kinderen zullen door diverse activiteiten en workshops nadrukkelijk bij het feest worden betrokken.

 

Lees meer in onderstaande pdf's:

Uitnodiging Vredesfeest Voorzijde en

Uitnodiging Vredesfeest Achterzijde (Programma)

 

+
25 mei - Fête de la Nature

Ook in de TeniersTuin van het MOC vieren we samen de natuur. Kom langs 25 mei vanaf 14.00 uur en geniet van  muziek en natuur. Teniersstraat 15
 

Optreden mogelijk voor iedereen die dat wil.

Kun je zingen, dansen of voordragen, meld je aan via 06 51 75 65 65 of secretariaaat.moc@gmail.com

 

Optredens  o.a. van Chinese dansgroep, John, Mahinder & his friends, Hazan,  Ramon, Shirley en het MOC vredeskoor

 

Zie ook de flyer

+
MOC Buurtrestaurant

Kom eens lekker eten in het MOC buurtrestaurant!
Wilt u op dinsdagavond ( 17.30 uur – 19.00 uur ) lekker, gezond en goedkoop komen eten in het MOC buurtrestaurant? Reserveer dan tijdig.

 

Stuur op z’n laatst op maandagmiddag om 12.00 uur een mail naar: secretariaat.moc@gmail.com of stuur een sms naar nummer 06 21 38 00 45.

 

Lees meer in de flyer: MOC Restaurant

+
MOC Opent Feestelijk een Nieuw Restaurant

Multicultureel Ontmoetingscentrum

opent feestelijk een nieuw restaurant

 

Het Multicultureel Ontmoetingscentrum in de Haagse Schilderswijk opent een nieuw restaurant. Het wil verbroedering brengen tussen de ruim honderd ‘nationaliteiten’ die er komen buurten. Op het menu staan multiculturele maaltijden voor een klein prijsje.

 

Verbroedering stimuleren en eenzaamheid bestrijden: dat is de opzet van een nieuw restaurant in het Multicultureel Ontmoetingscentrum (MOC)  in de Haagse Schilderswijk.  

Het MOC geeft Nederlandse taallessen aan jong en oud, probeert met uiteenlopende activiteiten de banden tussen de verschillende bevolkingsgroepen in de wijk versterken en biedt ondersteuning aan personen met een laag inkomen.   

Eigenaar Marie-Anne van Erp: ‘Het liefst bereiden we de maaltijden gratis. We zouden het geweldig vinden om ook bezoekers te verwelkomen die wat meer voor een diner willen betalen. Is het een idee om de mogelijkheid open te laten een maaltijd cadeau te doen?’

Besloten groepen mogen ook diners aanvragen.

 

Elk diner krijgt twee of drie gangen. Met alle eetvoorschriften van de multiculturele wijkbewoners wordt rekening gehouden: het eten wordt halal bereid, vegetarisch en met weinig of geen rund.

 

Op 8, 9 en 10 januari om 17 uur is iedereen welkom een gratis maaltijd te nuttigen. Burgemeester Jozias van Aartsen eet op 9 januari een hapje mee. Het toneelgenootschap ‘Roest Groep’ uit Antwerpen geeft interactieve voorstellingen.

 

De naam van het restaurant is inmiddels bekend: "De TeniersTafel"

 

 

 
Top