Multicultureel Ontmoetingscentrum - Veel gezichten, één hart
MOC Schilderswijk
Veel gezichten, één hart
Home Steun MOC Onderwijs Ontmoeting Ondersteuning Vredesdialoog Nieuws Contact
Sponsors

 

Het Multicultureel Ontmoetingscentrum Schilderswijk ontplooit activiteiten op het gebied van ontmoeting, opleiding en ondersteuning. Deze dragen bij aan de zelfregie van individuen en aan de sociale cohesie van een multiculturele stad. Talenten komen tot bloei, vooroordelen verminderen. Op die manier draagt het MOC Schilderwijk bij aan vrede en geluk van (groepen) mensen. 

 

Gelukkig kan het MOC Schilderswijk vertrouwen op tientallen vrijwilligerskrachten. Hun goede harten en helpende handen zijn echter geen garantie voor het voortbestaan van het centrum. Structurele financiële ondersteuning is nodig om de groeiende groep behoeftigen van dienst te (blijven) zijn.

 

Het MOC Schilderswijk bestaat dankzij de welkome financiële ondersteuning door:

 

Fonds 1818
Stichting Porticus Nederland
KNR/Projecten in Nederland (PIN)
RKWO
Stichting Heeren van Waarde
Redevco Foundation
Gemeente Den Haag

Diocesane Caritas Instelling (DCI)

De Regenboog Groep

Haëlla Stichting

Kansfonds
KVGV
Anton Jurgens Fonds
Stichting Corbello

M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting

Movisie
Prins Bernhardf Cultuurfonds
CultuurSchakel

Oranje Fonds

Stichting Boschuysen


Top