Multicultureel Ontmoetingscentrum - Veel gezichten, één hart
MOC Schilderswijk
Veel gezichten, één hart
Home Steun MOC Onderwijs Ontmoeting Ondersteuning Vredesdialoog Nieuws Contact
Het Bestuur

Het MOC is voortgekomen uit een kerkelijke organisatie, de H. Willibrordparochie.
Inmiddels is het een onafhankelijke organisatie, de dr. Ariënsstichting.

Het bestuur bestaat uit:
Ad van der Helm  (voorzitter)
Trees van Gennip  (vice-voorzitter)
Wim Niemandsverdriet (penningmeester)
Monique Meeuwsen (secretaris)
Jan Franssen  (bestuurslid)

Het MOC heeft drie speerpunten: onderwijs, ontmoeting en ondersteuning.


Visie MOC Den Haag Schilderswijk

AMBITIE 2020
Het zelfstandige MOC is een uitnodigend, goed bereikbaar en veilig honk, waar vrijwilligers -bijgestaan door betaalde professional- de zelfredzaamheid van bewoners van de Schilderswijk, meetbaar vergroten.

 Ambitie en Visie van MOC Den Haag tot 2020 (*.pdf)Top