Multicultureel Ontmoetingscentrum - Veel gezichten, één hart
MOC Schilderswijk
Veel gezichten, één hart
Home Steun MOC Onderwijs Ontmoeting Ondersteuning Vredesdialoog Nieuws Contact
Contact
   
Multicultureel Ontmoetings Centrum
Schilderswijk

Teniersstraat 15-17
2526 NX Den Haag
070 - 73 71 356

   

Bezoekadres

Correspondentieadres

Teniersstraat 19

Laan van Meerdervoort 1658
2555 CS Den Haag

   

Facilitair manager: Bijan Oryan

 

Eerste contactpersonen

Facilitair manager ad interim: Ruud Wiegant

(ter ziektevervanging van Bijan Oryan)

 

Strategisch beleidsmedewerker ad interim: Robert Reijns

 

E-mail: bijan.moc@gmail.com

 

 

E-mail: activiteiten@mocschilderswijk.nl

Telefoon: 06 25 39 63 32

E-mail: publiciteit@mocschilderswijk.nl

Telefoon: 06 123 130 53

Activiteiten en organisatie

Voor informatie en suggesties m.b.t.

bestaande en nieuwe activiteiten.

Voor organisatorische vragen.

 

E-mail:activiteiten@mocschilderswijk.nl

Telefoon: 06 25 39 63 32 (Ruud Wiegant)

   

Restaurant 'Tenierstafel'

Voor aanmeldingen en vragen m.b.t.

het restaurant.

E-mail: restaurant@mocschilderswijk.nl

Telefoon: 06 38519393

(opgave uiterlijk dinsdag s.v.p. per sms)

   

Publiciteit
Voor media, medewerkers en
belangstellenden.

E-mail: publiciteit@mocschilderswijk.nl
Telefoon: 06 123 130 53 (Robert Reijns)

   

Bestuur en beleid

Voor vragen en suggesties m.b.t.

bestuur, beleid. Voor geschillen.

 

E-mail: info@mocschilderswijk.nl

   

Pater Jan Asa

Lid van de Haagse Internationale Religieuze Communiteit Schilderswijk (HIRCOS). Lid van de begeleidingscommissie van het MOC Schilderswijk.

Telefoon: 06 16 76 95 23
   
Dr. Ariënsstichting Rekeningnummer NL93INGB 00 02 31 58 70
T.n.v. dr. Ariënsstichting Den Haag o.v.v. MOC
   


 


Top